BỘ SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP POLYGEL - 1720003

SKU:1720003

Mô tả

B sn phm chuyên nghip POLYGEL™ MASTER KIT

Bao gồm:

-Tuýp 60g màu  Natural Clear, Bright

White, Light Pink, Cover Pink;

- 240 mL Slip Solution;

- 15 mL ( mỗi loại) pH Bond, ProBond, Top It Off; 

- 1 cọ PolyTOOL™

- 4 Khóa nặn sản phẩm

 BỘ SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP POLYGEL - 1720003