PH BOND NAIL PREP - 1140002

SKU:1140002

Mô tả

15ml

Giúp khử dầu, cân bằng độ PH trên bề mặt móng tự nhiên

 PH BOND NAIL PREP - 1140002