REACT BASE COAT - 51005

SKU:51005

Mô tả

15ml

Công thức độc quyền tạo lớp nền bám tuyệt hảo, giúp sơn bền màu trên móng lên đến 10 ngày. Thao tác như sơn thường, không hơ đèn, tháo dễ dàng. Sản phẩm có thể sử dụng cùng với bất kì màu sơn thường nào, cho hiệu quả tuyệt vời.

Sản phẩm liên quan

 REACT BASE COAT - 51005