SYNTHETIC BRUSH RESTORER 120ML - 1713009

SKU:1713009

Mô tả

SYNTHETIC BRUSH RESTORER

120ml

Dung dịch phục hồi cọ, duy trì hình dáng và chất lượng sợi cọ, đảm bảo hiệu quả thao tác.

 SYNTHETIC BRUSH RESTORER 120ML - 1713009