VITAGEL® STRENGTH - 01150

SKU:01150

Mô tả

Tăng cường độ cứng và bảo vệ móng tự nhiên. Loại bỏ tình trạng tách lớp của móng tự nhiên, tạo lớp nền hoàn hảo trước khi sơn màu

 VITAGEL® STRENGTH - 01150